Metódy na opravu chyby „Audio Service Not Responding“

Pretože ste tu, môžeme bezpečne odvodiť, že máte problém s problémom, ktorý znemožňuje normálne fungovanie zvukového zariadenia. Vaše zvukové zariadenie pravdepodobne nereaguje, pretože nereaguje na váš (zvukový) vstup alebo neprehráva zvuky. Pravdepodobne sa vám tiež zobrazilo oznámenie v tomto formulári:

Problém sa našiel. Audio služby nereagujú. Neopravené.

Vo väčšine scenárov, kedy používatelia videli vyššie uvedenú chybu, hlásili, že ich problémy začali po inovácii na Windows 10.Prečo sa služba Windows Audio neustále zastavuje?

Služba Windows Audio sa pravidelne zastaví, pretože niečo narúša alebo narúša jej fungovanie. Alebo váš počítač používa nesprávnu konfiguráciu alebo nastavenia pre službu Windows Audio, takže procesy tejto služby dlho nepracujú.Ak ste - rovnako ako mnoho ďalších používateľov - začali mať problémy definované v Audio služby nereagujú chyba po nainštalovaní systému Windows 10 do vášho počítača, potom nemusí byť možné vykonať prechod späť na pôvodnú verziu systému Windows, z ktorej ste prišli. Našťastie existujú osvedčené riešenia problému so zvukovými službami, takže v nich musíte hľadať nejaké odklady.

Ako opraviť zvukovú službu v systéme Windows 10?

Teraz prejdeme k primárnej časti tejto príručky, kde vám ukážeme, ako vyriešiť tento problém Chyba zvukových služieb vo Windows 10. Odporúčame vám, aby ste svoje úlohy pri riešení problémov začali prvým postupom v zozname a (ak je to potrebné) pokračujte zvyšnými riešeniami v poradí, v akom sme ich usporiadali nižšie.

 1. Reštartujte zvukovú službu:

Z popisu chyby ste už pravdepodobne zistili, že so zvukovou službou nie je niečo v poriadku. Takže tu vám chceme ukázať, ako reštartovať zvukovú službu. Audio služba je služba, ktorá riadi dôležité zvukové procesy a spracúva zvukové úlohy v mene programov alebo samotného operačného systému Windows.Reštartovaním zvukovej služby sa môžete presadiť v dôsledku zásadných otrasov v nastaveniach a nastaveniach služby. Zmeny vyplývajúce z operácie reštartu služby môžu stačiť na odstránenie nezrovnalostí alebo nezrovnalostí zodpovedných za problém, ktorým zvukové služby nereagujú.

Toto sú pokyny, ktoré musíte dodržiavať pri reštartovaní zvukovej služby:

 • Na spustenie aplikácie Spustiť v počítači použite kombináciu klávesov s logom Windows + písmeno R.
 • Akonáhle sa na vašom displeji zobrazí dialógové okno alebo okno Spustiť, musíte typeservices.msc do poskytnutého textového poľa.
 • Teraz, ak chcete spustiť úlohu spustenia zadaného textu, musíte klepnúť na tlačidlo Enter na klávesnici počítača (alebo kliknúť na tlačidlo OK v okne Spustiť).

Váš počítač má teraz spustiť aplikáciu Služby.

 • Tu musíte starostlivo prejsť službami v okne programu. Vyhľadajte Windows Audio a potom dvakrát kliknite na túto službu.

Váš počítač má teraz zobraziť okno Vlastnosti zvuku systému Windows (miestny počítač). • Teraz musíte skontrolovať stav služby.
 • Ak sa to číta Beží - čo znamená, že služba je momentálne aktívna - musíte kliknúť na tlačidlo Zastaviť, chvíľu počkať (aby systém Windows mohol ukončiť konanie pre službu) a potom kliknúť na tlačidlo Štart (aby bol Windows nútený začať konanie pre službu znova).
 • Ak sa to číta Zastavené - čo znamená, že služba je momentálne neaktívna - musíte kliknúť na tlačidlo Štart (aby ste Windows prinútili zahájiť konanie pre túto službu), nejaký čas počkať, kým Windows urobí svoju prácu, a potom skontrolovať stav služby číta Beží .
 • Tu musíte prejsť do poľa Typ spustenia. Kliknutím na rozbaľovaciu ponuku zobrazíte dostupné možnosti.
 • Kliknite na Automaticky (vyberte túto možnosť).
 • Teraz musíte kliknúť na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.
 • Za predpokladu, že ste späť v okne programu, musíte teraz zavrieť aplikáciu Služby.

Práve sme vám ukázali, ako znova povoliť službu Windows Audio (aby sme zaistili jej správnu funkciu).

 • Zatvorte ďalšie programy (ak je to potrebné) a potom reštartujte počítač.
 • Po reštarte musíte skontrolovať veci, aby ste sa uistili, že problém so zvukovými službami, ktoré neodpovedajú, bol opravený.
 1. Skontrolujte ďalšie zvukové komponenty; reštartovať ďalšie služby:

Ak vás problém s nereagovaním na zvukové služby naďalej obťažuje aj po odstránení problémov ovplyvňujúcich zvukovú službu (primárna služba pre zvukové operácie), musíte zvážiť možnosť, že so závislými službami niečo nie je v poriadku. Audio služba sa pri svojej práci spolieha na niekoľko zvukových komponentov alebo iných služieb, takže je logické, že nezrovnalosti alebo nezrovnalosti ovplyvňujúce tieto služby sa prejavia problémami s primárnou službou.

Tu vás prevedieme operáciami, aby sme preskúmali niekoľko služieb. Ak pri kontrole služieb narazíte na problém ovplyvňujúci konkrétnu službu, budete ju musieť reštartovať, aby ste pomocou kódov alebo nastavení príslušnej služby vynútili vyriešenie problémov. Nemusíte reštartovať všetky služby, najmä ak sa zdá, že niektoré služby fungujú normálne.Tieto pokyny zahŕňajú všetko, čo tu musíte urobiť:

 • Aj tu musíte otvoriť aplikáciu Služby:
 • Klepnite na tlačidlo Windows na klávesnici vášho zariadenia alebo kliknite na ikonu Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky.
 • Za predpokladu, že sa teraz nachádzate na úvodnej obrazovke systému Windows, musíte zadať údaje Služby do textového poľa, ktoré sa zobrazí v okamihu, keď začnete písať.

Váš počítač má spustiť vyhľadávaciu úlohu pomocou zadaného kľúčového slova ako dotazu.

 • Zo záznamov v zozname výsledkov musíte tento program otvoriť kliknutím na položku Služby (Aplikácia).
 • Za predpokladu, že sa teraz nachádzate v okne Služby, musíte starostlivo prejsť službami, ktoré sú tam uvedené. Tentokrát musíte nájsť mapovač koncových bodov RPC a potom dvakrát kliknúť na túto službu.

Váš počítač má teraz zobraziť okno Vlastnosti vzdialeného volania procedúr (RPC) (lokálny počítač).

 • Teraz musíte skontrolovať stav služby.

Poznámka: Aj tu platia rovnaké pokyny a pokyny (z predchádzajúceho postupu).

 • Ak sa načíta stav služby Beží - čo znamená, že služba je momentálne aktívna - musíte kliknúť na tlačidlo Zastaviť, chvíľu počkať (aby systém Windows mohol ukončiť konanie pre službu) a potom kliknúť na tlačidlo Štart (aby bol Windows nútený začať konanie pre službu znova).
 • Ak sa načíta stav služby Zastavené - čo znamená, že služba je momentálne neaktívna - musíte kliknúť na tlačidlo Štart (aby ste Windows prinútili zahájiť konanie pre túto službu), nejaký čas počkať, kým Windows urobí svoju prácu, a potom skontrolovať stav služby číta Beží .
 • Tu musíte prejsť do poľa Typ spustenia. Kliknutím na rozbaľovaciu ponuku zobrazíte dostupné možnosti.
 • Vyberte Automaticky (aby ste vybrali túto možnosť).
 • Tu musíte potvrdiť veci kliknutím na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.
 • Teraz, za predpokladu, že ste späť v okne Služby, kde sú uvedené služby, musíte vykonať rovnakú úlohu overenia a opravy (ak je to potrebné) pre tieto služby:
 • Windows Audio Endpoint Builder
 • Spúšťač procesov servera DCOM
 • Tu, za predpokladu, že ste s prácou so službami skončili, môžete teraz zavrieť aplikáciu Služby.
 • Zatvorte ďalšie aplikácie (ak je to potrebné). Reštartujte počítač.
 • Spustením rýchleho testu skontrolujte, či problémy definované správou zvukových služieb neodpovedajú, stále pretrvávajú.
 1. Spustite niektoré príkazy vo zvýšenom okne príkazového riadku:

Ak predchádzajúce úlohy týkajúce sa služieb nepriniesli potrebné výsledky na uskutočnenie Audio služby nereagujú chyba zmizne, môžete tiež vyriešiť spustenie niektorých príkazov v okne príkazového riadku s oprávneniami správcu. Váš počítač tu pravdepodobne použije na vykonanie navrhovanej operácie povolenia najvyššej úrovne, takže máte väčšiu šancu, že veci napravíte týmto spôsobom.

Najskôr si predtým, ako prejdete nižšie uvedenými krokmi, urobte dobre, aby ste skontrolovali a potvrdili, že ste momentálne prihlásení do systému pomocou účtu správcu. Miestny účet alebo bežný profil to tentokrát neškrtne. Ak sa momentálne nachádzate v systéme Windows s takýmto nízkoúrovňovým účtom alebo profilom, musíte sa rýchlo odhlásiť a potom sa znova prihlásiť pomocou účtu správcu.

Tu sú pokyny, ktoré musíte vykonať, aby ste mohli vykonať úlohu tu:

 • Pomocou kombinácie klávesov s logom Windows + písmena S spustíte funkciu Vyhľadávanie z úvodnej obrazovky systému Windows.
 • Teraz musíte zadať CMD do textového poľa, ktoré sa zobrazí v okamihu, keď začnete písať.

Windows má spustiť vyhľadávaciu úlohu automaticky (kde zadané kľúčové slovo slúži dotazu).

 • V zozname výsledkov, akonáhle uvidíte Príkazový riadok (Aplikácia), musíte kliknúť pravým tlačidlom myši na tento záznam, aby ste videli jeho možnosti ponuky.
 • Vyberte možnosť Spustiť ako správca.

Váš počítač má teraz otvoriť okno príkazového riadku pre správcu.

 • Teraz musíte spustiť tieto príkazy:
 • net localgroup Administrators / pridať localservice
 • SC config Audiosrv štart = auto
 • REG PRIDAŤ „HKLM SYSTEM CurrentControlSet Services Audiosrv“ / V štart / T REG_DWORD / D 2 / F
 • secedit / configure / cfg% windir% inf defltbase.inf / db defltbase.sdb / verbose
 • Po dokončení vykonávania príkazov v okne Príkazový riadok musíte aplikáciu zavrieť.
 • Ukončite ostatné programy (ak je to potrebné). Reštartujte počítač.
 • Teraz musíte skontrolovať, či problém so zvukovými službami, ktorý neodpovedá, bol vyriešený nadobro.
 1. Preinštalujte zvukový ovládač do počítača:

V systéme Windows sú ovládače užitočné programy (alebo „časť kódu“), ktoré definujú a riadia operácie týkajúce sa hardvérových zariadení (v tomto prípade zvukového alebo zvukového zariadenia vo vašom prístroji) a softvéru (programov alebo samotného systému Windows - v tomto prípade). . Preto vodiči hrajú dôležitú úlohu v audio výstupných alebo vstupných procesoch a podobných činnostiach. Problém s nereagujúcou zvukovou službou môže súvisieť s problémami s ovládačmi.

Tu predpokladáme, že nastavenie alebo nastavenie použité pre váš zvukový ovládač je v rozklade. Ak tento predpoklad o vašom zvukovom ovládači platí, pravdepodobne budete mať prospech z preinštalovania samotného ovládača. Preinštalovaním zvukového ovládača sa môžete presadiť v konfigurácii alebo v kóde, aby ste sa zbavili nezrovnalostí, chýb a podobných nezrovnalostí.

Postup reinštalácie ovládača je bezpečný a dá sa vykonať rýchlo. Chceme vás procesom sprevádzať po etapách, aby sme zaistili správne vykonanie každej úlohy. Najskôr musíte zakázať nastavenie automatickej aktualizácie ovládačov (ktoré núti váš počítač automaticky inštalovať aktualizácie ovládačov), odinštalovať zvukový ovládač a potom umožniť systému Windows nainštalovať zvukový ovládač (tak, ako je naprogramovaný).

Tieto pokyny zahŕňajú celú operáciu opätovnej inštalácie ovládača:

 • Pomocou kombinácie klávesu Windows a písmena S vyvolajte funkciu Hľadať v ponuke Štart systému Windows.
 • Tentokrát musíte písať Pokročilé do poskytnutého textového poľa na spustenie vyhľadávacej úlohy používajúcej toto slovo ako dopyt.
 • V zozname zobrazených výsledkov musíte kliknúť na primárnu položku, ktorá by mala byť Zobraziť rozšírené nastavenia systému (Ovládací panel).
 • Váš počítač má teraz zobraziť okno Vlastnosti systému.
 • Kliknite na kartu Hardvér (tam sa dostanete).
 • Teraz v sekcii Nastavenia inštalácie zariadenia musíte kliknúť na tlačidlo Nastavenia inštalácie zariadenia.
 • Zobrazí sa okno s nastaveniami inštalácie zariadenia.
 • Kliknite na prepínač Nie (vaše zariadenie nemusí fungovať podľa očakávaní).
 • Teraz musíte kliknúť na tlačidlo Uložiť zmeny, aby ste mohli ísť s novým potvrdením.

Po zavedení nových nastavení už služba Windows Update nebude načítať a sťahovať ovládače pre váš počítač automaticky - a áno, toto nastavenie potrebujete. Teraz musíte pokračovať v úlohe odinštalovania ovládača. Pokračujte týmito krokmi:

 • Stlačte (a podržte) tlačidlo Windows na klávesnici a potom klepnite na kláves písmeno X.

Váš počítač má teraz vyvolať zoznam aplikácií a možností ponuky Power User.

 • Kliknite na Správcu zariadení (na spustenie tejto aplikácie).
 • Po zobrazení okna aplikácie Správca zariadení musíte starostlivo prechádzať kategóriami, ktoré sú tam uvedené.
 • Nájdite ovládače zvuku, videa a hier a potom kliknite na rozšírenie pre túto kategóriu, aby ste videli jej obsah (zariadenia pod ňou).

Vaše zvukové zariadenie by malo byť teraz viditeľné.

 • Kliknutím pravým tlačidlom myši na zvukové zariadenie zobrazíte jeho kontextovú ponuku. Teraz musíte vybrať možnosť Odinštalovať zariadenie.

Systém Windows pravdepodobne zobrazí výzvu na potvrdenie úlohy odinštalovania ovládača.

 • Začiarknite políčko Odstrániť softvér ovládača (ak sa zobrazuje).
 • Kliknutím na tlačidlo Odinštalovať potvrdiť veci.

Váš počítač teraz začne s odinštalovaním ovládača.

 • Teraz, za predpokladu, že je proces odinštalovania zvukového ovládača dokončený, musíte v okne Správcu zariadení kliknúť pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto bez objektov.
 • V predloženom zozname musíte kliknúť na Vyhľadať zmeny hardvéru.

Váš počítač má teraz zistiť, že sa nedávno odstránil dôležitý ovládač, takže systém Windows bude pracovať na vyhľadaní a inštalácii potrebného softvéru ovládača, ktorý umožní uvedenie do poriadku. Uvidíte, že sa na vašej obrazovke môžu zobraziť príslušné procesy. V každom prípade, až keď bude všetko hotové - čo znamená, že bol znovu nainštalovaný zvukový ovládač - musíte skontrolovať veci (ako obvykle), aby ste zistili, či je chyba služby Audio Services neodpovedajúca stále v hre.

Ak problém pretrváva, odporúčame vám znovu vykonať úlohu s reinštaláciou ovládača. Všetko, čo musíte urobiť, je postupovať podľa rovnakých krokov (vyššie): Otvorte Správcu zariadení, nájdite zvukový ovládač, odinštalujte ovládač, po odstránení ovládača zavrite aplikáciu Správca zariadení a dokončite veci reštartovaním počítača. Týmto spôsobom si váš počítač všimne, že chýba zvukový ovládač až po reštarte, a potom vykoná inštaláciu a inštaláciu softvéru ovládača.